Læringssyn i Trip Trap Træsko

Trip Trap Træsko er én blandt flere arenaer for børns læring og udvikling.

Læringsmiljø

Hjemmet er særlig central og har størst indflydelse på børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse.
Vi arbejder derfor i tæt samarbejde med forældrene om børnenes læring.

Hos os skal Læring forstås bredt. Vi ved, at læring sker gennem en vekselvirkning mellem leg, relationer, planlagte aktiviteter, spontant opståede aktiviteter, udforskning af naturen og ved at blive udfordret.
Læring er en proces, hvor vores børn tilegner sig viden, forståelse og færdigheder gennem de erfaringer, de gør sig i samspil med andre.

Vi tilbyder pædagogiske læringsmiljø der fremmer børns kropslige, følelsesmæssige, sociale og kognitive udvikling og forståelse.

Vi er opmærksomme og fokuserede på, at vores børn lærer ved at udforske med krop og sanser, ved at undre sig og stille spørgsmål, ved at blive mødt af spørgsmål og udfordringer samt ved at eksperimentere med materialer og gøre opdagelser. Vores børn lærer også gennem kommunikation, udveksling og sociale interaktioner med andre.

Vi ved, at Børnenes læring fremmes af at turde begå fejl, famle og slippe fantasien løs. Det betyder, at vi som pædagogisk personale har fokus på at skabe et alsidigt, inddragende og trygt læringsmiljø, der fremmer sådanne eksperimenterende kompetencer samt lyst til at lære og opleve mere – også efter dagtilbudstiden.

Vi er optaget af processen, og taler med børnene om betydningen af at øve sig, og italesætter det for børnene når de øver sig eller gør fremskridt.

Det pædagogiske personale i Trip trap træsko bruger børnenes legeindhold som pejlemærker for, hvad der optager dem, hvad der kan være en udfordring for deres læring og udvikling, og hvad der derfor er oplagt at arbejde videre med i planlagte læringsaktiviteter.

Vi er engagerede voksne, der er opmærksomme på, at vi igennem egen aktiv deltagelse, skaber rammer for vores børns deltagelsesmuligheder i fællesskabet.

Det pædagogiske personale tager ansvar for, at vores børn får mangfoldige og rige erfaringer med lege og andre aktiviteter, og er særlig fokuseret på at hjælpe de børn, der har brug for støtte eller hjælp til at være en del af børnefælleskabet.