Velkommen hos Trip Trap Træsko

Vi vil gerne byde jer velkommen hos Trip Trap træsko. Her har vi samlet vigtige oplysninger der kan forberede jer, inden jeres barn starter hos os

Velkommen hos Trip Trap Træsko

 • Overgange i Barnets liv

  Barnet tilknyttes en fast gruppe, i det hus barnet har fået plads. Der vil være en primærvoksen på gruppen som tager imod barnet når det starter.

   

  Der er flere overgange i børnenes liv mens de går i institutionen. For os er det vigtigt at, skabe gode erfaringer og trygge rammer for barnet i disse overgange.

   

  I Skovhulen flytter børnene fra vuggestue til børnehave når de er omkring 3 år.

   

  I Lillebjørn kan børnene være fra 0 til 4 år. Vi har grupper med de yngste børn og ældste børn, så børnene skifter gruppe undervejs. På grupperne med de yngste børn, er det vigtigt at børnene bliver trygge ved at gå her. På grupperne med de ældste børn er der udover tryghed fokus på udeliv, relationer, og overgangen til Storebjørn.

   

  I Storebjørn er børnene fra 3-6 år. De er fordelt på grupper efter alder. Året inden skolestart, samles kommende skolebørn i en gruppe, hvor der er fokus på overgangen til skole, og at blive parat til det nye liv i skolen.

   

  Et tæt samarbejde med jer forældre er helt afgørende i disse overgange.

   

  Når barnet starter hos os, vil vi altid snakke med jer om jeres barns behov, søvnmønster, spisevaner, opstartens første tid eller andre vigtige informationer.

   

  Når børn i Trip Trap Træsko skal flytte fra en gruppe til en anden, flytter vi børnene i små grupper.

   

  Barnets udviklingsniveau og relationerne mellem børnene er vigtigere end børnenes alder, og det er derfor det som afgør, hvornår barnet er klar til at komme videre.

 • Daglig kommunikation med Trip Trap Træsko

  Vores online kommunikationsværktøj er AULA, og der har vi stamkortoplysninger på barnet og telefonnumre på jer forældre. Det er vigtigt I udfylder stamkortoplysninger på jeres barn, når I har fået adgang til AULA. 

   

  Ved de fleste grupper i vores tre huse, hænger der en skærm. Her skal I som forældre trykke jeres barn ind når I ankommer. Herinde skal I også registrere, hvornår barnet hentes og hvis der er en anden, der henter barnet.

   

  Ligeledes skal I trykke barnet ud, når I henter barnet. Det er vigtigt, at I først trykker barnet ud, når I forlader institutionen af sikkerhedsmæssige hensyn.

   

  Til AULA hører en app, hvor I kan læse informationer fra barnets stue, fra institutionen og se billeder fra barnets hverdag.

   

  Er dit barn syg eller holder en fridag, skal dette meldes i AULA så tidligt på dagen som muligt.

 • El-ladcykler

  I Trip Trap Træsko har vi ladcykler, hvor der kan sidde 4 børn i hver. Cyklerne har godkendte seler, og Trip Trap Træsko har cykelhjelme og refleksveste til alle. I stamkortsoplysningerne på AULA skal I tage stilling til, om I vil give tilladelse til, at jeres barn må komme med på tur ladcyklerne.

 • Sygdom

  Vi modtager ikke syge børn i institutionen.

  Hvis barnets almentilstand ikke er normal, og ikke kan følge institutionens almindelige hverdag, skal barnet blive hjemme – med eller uden feber.

  Hvis barnets almentilstand i løbet af dagen i institutionen ændrer sig, kontakter vi jer for at informere jer og aftale afhentning.

  Husk altid at melde dit barn syg/fri i AULA. Hvis dit barn har en smitsom børnesygdom, skal du ringe til institutionen, så vi kan sende information ud til de andre forældre.

 • Foto/video

  Der bliver taget mange billeder på grupperne og af og til optager vi små film af børnene. Billederne bruger vi til at fortælle om livet i institutionen og til at dokumentere vores arbejde og børnenes hverdag. I giver tilladelse i AULA til, at vi må tage billeder af jeres barn og uploade i AULA. Har I ikke har givet tilladelse til dette, tager vi ikke billeder af jeres barn.

  Hvis der holdes fødselsdage i institutionen eller hjemme hos jer og I har lyst til, at der skal tages billeder, vil det som udgangspunkt os der tager billederne og efterfølgende uploader i AULA.

 • Fødselsdage

  Vi fejrer gerne barnets fødselsdag. Der er mulighed for at holde det i institutionen eller vi kan komme på besøg hjemme hos jer. Aftal med personalet på stuen, hvad der giver bedst mening for jeres barn. Holdes fødselsdagen i institutionen vil det være i forbindelse med formiddagsmaden eller frokost.

  Der er mulighed for at medbringe noget, der kan serveres hvis fødselsdagen holdes i institutionen. Snak med personalet om, hvad der kan være godt at medbringe. Ønsker man at medbringe noget sødt, opfordrer vi til, at det kun er én ting fx slik på kagemand.

   

  Ønsker I at invitere barnets gruppe hjem til fødselsdag, vil det være i tidsrummet 10 – 12, og her forventer vi, at der serveres et måltid, der kan erstatte frokostmåltidet i institutionen. Alt der serveres hjemme skal kunne spises i hjemmet, og må derfor ikke bringes tilbage i institutionen, herunder også slikposer.

 • Sampasning

  Trip Trap Træsko har lukket de 3 dage op til Påske, dagen efter Kr. Himmelfartsdag, uge 29 og 30 i sommerferien og mellem jul og nytår. Der er dog mulighed for, at man tilmelder sit barn til sampasning. Sampasning er et pasningstilbud, hvor 6 daginstitutioner i Vejle holder åbent, og samler de børn, der har brug for pasning i ovenstående perioder. Man kan ikke forvente, at der er kendt personale med i sampasningen. I skal som forældre aktivt tilmelde jeres barn til sampasning. Der kommer information på AULA, når tiderne sampasning nærmer sig. 

  Grundlovsdag (5. juni) og 24. december er lukkedage. Her er der ikke mulighed for pasning.

 • Ferie

  Børn har samme behov for at holde fri og have ferie fra institutionen, som voksne har fra deres arbejdsplads. Institutionens hverdag er derfor tilrettelagt ud fra, at børnene holder fridage og ferie i samme omfang, som deres forældre.

 • Forældrebestyrelsen

  Der er en fælles forældrebestyrelse i Trip Trap Træsko for alle 3 huse. Bestyrelsen er med til at bestemme overordnede principper herunder fx madordning. Bestyrelsen har mulighed for at deltage i ansættelsessamtaler når der ansættes fast personale. Bestyrelsen modtager gerne emner fra resten af forældregruppen, så arbejdet her bliver relevant og nærværende.

  Ud over dette er forældrebestyrelsen tovholder på forskellige arrangementer i løbet af året bl.a. julestue, legepladsdag og børnenes årlige fotografering. Alle forældre er velkomne til at stille op til bestyrelsen, når der er valg hvert forår.

 • Arrangementer i løbet af året

  Legepladsdag
  hvor vi gerne vil have hjælp til forskellige ting på legepladsen, og socialt samvær forældre og personale imellem.

  Bedsteforældredag /familiedag på alle grupper

  Julestue, hvor I som forældre inviteres til et par hyggelige timer i jeres barns hus.

  Generalforsamling i Trip Trap Træsko, hvor der vil være:
  * Beretninger fra året fra
     bestyrelsesformand og 
     institutionslederen.
  * Valg til forældrebestyrelse
  * Informationer fra dit barns
    hverdag, ved deres
   nærmeste kontaktpersoner

  Derudover afholder vi fastelavn, Sankt Hans og halloween, og grupperne inviterer jævnligt til forældrekaffe.

 • Dagsrytme vuggestue

  Kl. 6.30: Der modtages børn og serveres morgenmad frem til kl. 7.30

  Omkring kl. 7.30, måske lidt senere: Åbner de øvrige stuer i huset

  Kl. 9: Holdes der morgensamling og serveres frugt og brød

  Ca. kl. 9.45: Her er der forskellige aktiviteter inde, ude eller på tur, nærmere information fremgår af aktivitetsplanerne.

  Kl. 10.45/11: Spises der frokost

  Ca. kl. 11.30/12: De børn der kun sover 1 gang bliver puttet i krybber eller på madrasser. De børn der ikke længere sover middagslur er ude i middagsstunden.

  Kl.13.45/14: Serveres der eftermiddagsmad. De børn der sover, spiser når de vågner. I takt med at børnene har spist eftermiddagsmad tilbydes der forskellige aktiviteter

  Mellem kl. 15 og 16: Ryddes der op på grupperne, og børnene samles på færre stuer

  Kl. 17 (fredag kl. 16.45): Husene lukker

 • Dagsrytme børnehave

  Kl. 6.30: Der modtages børn og serveres morgenmad frem til kl. 7.30

  Omkring kl. 7.30, måske lidt senere: Åbner de øvrige stuer i huset

  Kl. 9: Holdes der morgensamling og serveres frugt og brød

  Ca. kl. 9.45: Her er der forskellige aktiviteter inde, ude eller på tur, nærmere information fremgår af aktivitetsplanerne.

  Mellem kl. 11 og 12: Spises der frokost

  Ca. kl. 12: Børnene sendes på legepladsen og de børn der sover til middag, puttes på madrasser

  Omkring kl. 14: Serveres der eftermiddagsmad. I sommerhalvåret serveres eftermiddagsmaden ofte ude. Efterfølgende tilbydes forskellige aktiviteter.

  Mellem kl. 15 og 16: Ryddes der op på grupperne, og børnene samles på færre stuer

  Kl. 17 (fredag dog kl. 16.45): Husene lukker