Mad og måltid

I Trip Trap Træsko har vi to produktionskøkkener og et modtager køkken. Vi laver dagligt mad til omkring 200 børn. Vi har uddannet køkkenpersonale i alle tre huse. Vores produktionskøkkener er godkendt af fødevarestyrelsen og kontrolrapporten/ smiley findes som link på hjemmesiden

Vores køkkener

Vi tilbyder varieret mad til børnene. Maden består primært af årstidens sunde og økologiske råvarer.
Vi tager udgangspunkt i sundhedsstyrelsens retningslinjer og Vejle kommunes mad- og måltidspolitik, som bl.a. siger "sunde kostvaner" skal være en naturlig del af hverdagen. Vores madplaner sikrer, at børnene får de vitaminer og fedtstoffer der er vigtige for deres aldersgruppe. I retningslinjerne beskrives også at børn max skal have 60 g kød og til gengæld gerne mange bælgfrugter. Det afspejles også i vores madplaner.

Vi tager hensyn til børn med evt. fødevareallergi, dette sker i samråd med forældrene. Skal der udelades fødevaregrupper, kan en lægeerklæring blive nødvendig. Vi respekterer andre religioner/ kulturer, hvilket betyder, at hos os er der altid mulighed for et alternativt tilbud. Vi har nogen gange børn der ikke har mod på at smage på maden. I Trip Trap Træsko tilbyder vi i stedet børnene en rugbrødsmad.
Vi laver hver uge madplaner, således vores forældre kan følge med i hvad der serveres for børnene. Køkkenpersonalet lægger løbende billeder af menuen op på AULA.

Vores mål er:

 • At børnene får nogle sunde kostvaner, bliver madmodige, og tør smage på nye retter
 • At børnene får sund og nærende mad så de trives i nuet. (ud fra fødevarestyrelsens anbefalinger)
 • At tilbyde sund og varieret kost, som sikrer en jævn forbrænding dagen igennem, hvilket giver overskud til at deltage i sin egen hverdag og sikre læring
 • Vi lægger vægt på, den danske madkultur, bordskik og det er de danske traditioner vi lærer børnene
 • Vi lægger stor vægt på, at vi om morgenen samles og starter stille og roligt omkring morgenmaden
 • Vi ser stor værdi i, at vi ved alle måltider generelt har god tid til at dække bord, spise og rydde op
 • At børnene bliver selvhjulpne, og hjælper så meget til før, under og efter måltidet som muligt
 • At vi gennem trygge rammer, hvor børnene får ansvar og frihed, styrker børnenes engagement og muligheder for at øve sig i at mestre ting selv, eller i at hjælpe vennerne omkring borde
 • At børnene får viden om hvor maden kommer fra, mad i forskellig konsistens og smag og hvordan maden bliver tilberedt
 • At børnene har mulighed for at komme i køkkenet, enten for at hjælpe eller spørge nysgerrigt til hvad de skal have at spise

Vi serverer følgende måltider:

 • Mellem kl. 6:30 og 7:30 tilbydes morgenmad. Morgenmaden består af: Havregrød, havregryn, tykmælk, rugbrød, mælk, vand, ost/pålæg, frugt eller grønt.
 • Kl. 9:00 serveres formiddagsmad, som består af frisk udskåret frugt og et stykke brød.
 • Mellem kl 10.45 og 11:45 serveres frokost. 3 dage om ugen serveres varme retter, en dag om ugen noget lunt og den sidste dag serveres rugbrød med pålæg og grønt.

Vi har som udgangspunkt faste grødedage, suppedage, fiskedage og så videre.

 • Omkring KL. 14.00 serveres eftermiddagsmad. Eftermiddagsmad kan bestå af grovbrød, frugt, grønt, mælkeprodukter eller andre lettere måltider.

Vores yngste børn sover ofte til de fastsatte tidspunkter – der anrettes portioner som de får når de vågner.
Børnene tilbydes mælk til frokost og vand til de andre måltider.
Ved særlige lejligheder, ved højtider og projektuger hænder det børnene tilbydes kage.
Når et barn har fødselsdag har forældrene mulighed for at medbringe noget, dog max 1 usund ting.

Beskrivelse af måltidet:

 • Børnene vasker hænder med hjælp fra de voksne.
 • Børn og voksne sidder i mindre spisegrupper, hvor der er ro og tid til at tale sammen.
 • Børnene finder deres stole og kravler selv op, hvis de kan.
 • En voksen og en eller to børn henter rullebordet med mad i køkkenet. Dem der henter maden præsenterer den for resten af gruppen.
 • Der vælges ”dagens hjælper”, som deler tallerkner og bestik ud
 • De børn der kan, øser selv mad op, vores mindste børn får hjælp fra en voksen. De mindste børn får maden skåret ud i mindre stykker. Maden sendes rundt ved bordene i skåle og på fade. Barnet vælger selv fra fadet, men opmuntres til at vælge varieret.
 • De børn der kan, spiser selv, de allermindste øver sig/bliver madet.
 • Under måltidet taler vi om maden, hvad den består af og hvor den kommer fra.
  De voksne spiser sammen med børnene til alle måltider, dette da vi mener, at når vi er sammen om at smage og spiser så har børnene generelt langt større mod på at smage på maden.
 • Vuggestuebørnene drikker mælk og vand af glas, som de selv hælder op i fra små kander.
  Om eftermiddagen drikker børnehavebørnene vand af deres drikkedunke, som de har med hjemmefra.
 • Børnene hjælper så vidt det er muligt med at tage af bordet efter der er spist.
 • Børnene øver sig i at spise med kniv og gaffel.
 • Alle voksne og børn sidder ved bordet under måltidet.
  I Børnehaven venter alle voksne og børn, på at hinanden bliver færdige.
 • I børnehaven starter vi frokost måltidet med ro, det kan fx være at alle børn og voksne er stille i 5 minutter.
 • I slutningen af måltidet læses der historie for børnene
 • De mindste børn får en klud og tørrer hænder og mund, de børn der kan, smider kluden i vasketøjs-kurven på stuen.
 • Børnehavebørnene vasker hænder på badeværelset når de er færdige med at spise.

I sommerhalvåret spiser børnehavebørnene ofte eftermiddagsmad udenfor ved borde. Til disse måltider kalder vi løbende på børnene og strækker os langt for ikke at afbryde en god leg (Børnene krydses af når de har spist).

På tur med Madpakker:

Børn og voksne er ofte på tur og det sker jævnligt, at vores køkken laver madpakker, som børnene har med.

Hvis vi har børn der ikke er tilmeldt mellemmåltiderne har børnene egne madpakker med, som de spiser til formiddags- og eftermiddagsmad.

Pædagogiske overvejelser:

 • Håndvask – børnene lærer at vente på tur, selvhjulpenhed, hygiejne.
 • Finde sin stol – motorik, selvhjulpenhed, tryghed for barnet at kende sin plads (egen stol), børnene sidder på enten trip trap stol eller skammel (ift. alder)
 • Præsentation af maden – børnene får forståelse for maden, der bliver sat ord på. De får kendskab til forskellig mad. De fornemmer varm/kold mad
 • I børnehaven bliver der sagt værsgo af de børn som har dækket bord, når alle har fået mad på tallerken.
 • Børn spise selv – Omkring 1 års alderen øver barnet, at spise og drikke selv (med hjælp). Omkring 1½ års alderen spiser/drikker barnet selv.
 • Barnet får lov til at gøre så meget som muligt selv, for at styrke barnets selvhjulpenhed, selvtillid og motorik (de spiser med kniv og gaffel).
  Klude – selvhjulpenhed, motorik, selvtillid
 • Gennem hele processen sidder de voksne blandt børnene og guider dem. De italesætter maden og benævner det de og børnene gør. Under måltidet er der små samtaler med børnene, også børnene imellem
 • Sproget har en central rolle under måltidet, idet børnene taler meget sammen, de får historie og de voksne taler med børnene om, hvad de har lavet denne dag.
 • Børnene får forståelse af maden. De får kendskab til forskelligt mad, dette med henblik på at fremme/øge deres madmodenhed.
 • Børnene lære at tælle, blive en del af fællesskabet og får kendskab til almen dannelse, dette for at fremme hver enkelt barns selvværd.
 • Børnene har faste pladser ved bordet, dette for at der skabes genkendelighed og tryghed, hvor det bliver overskuelig for hvert enkelt barn. Dette er med til at hvert enkelt barn, bliver inkluderet i fællesskabet.
 • Mad ro er med til at skabe ro og fordybelse i måltidet, dette for at der bliver fokuseret på måltidet.

Fødselsdage:

I Vuggestuen holder gerne fødselsdag for børnene. Det aftales med personalet, hvordan fødselsdagen fejres. Hvis i gerne vil medbringe noget, anbefaler vi, boller, frugt eller flødeis. Vi giver ikke børnene slik eller saftevand.

I Børnehaven kan fødselsdage holdes i børnehaven eller hjemme hos barnet. Hvis der serveres slik til fødselsdagen skal det være en del af arrangementet f.eks. på kagen. Når fødselsdagen holdes i børnehaven holdes det enten i forbindelse med formiddagen eller til frokost.
Bestyrelsen har lavet en A4-side med forslag til fødselsdage, sedlen udleveres af personalet.

Højtider/ traditioner:


Jul: Børnene er med til at lave pebernødder, æbleskiver evt. havregrynskugler eller lign.

Fastelavn: Vi får fastelavnsboller og tønden indeholder rosiner og for børnehavens vedkommende lidt chokolade eller popcorn.

Påske: Påskeharen kan komme med et lille påskeæg.

Sidste uge i børnehaven inden skolestart: De ældste børn er med til at sammensætte ugens menu.

Sommerferien: Det hænder vi får en is.

Drikkedunke:

Børnehavebørnene har alle en drikkedunk i børnehaven, med vand, så de altid kan slukke tørsten. Drikkedunken må ikke indeholde saft o. lign. Børnene bliver bedt om at hente deres drikkedunk til eftermiddagsmad, på den måde sikrer vi os, at de får vand mindst 2 gange om dagen.
I sommerperioden er drikkedunkene med på legepladsen.

Det er forældrenes ansvar at deres barn har en drikkedunk i børnehaven, samt at den er ren.

 

Trip Trap Træsko, maj 2020.