Klima og bæredygtighed

I Trip Trap har vi tradition for, at børnene lære at passe på miljøet og tage klima og bæredygtighed til sig som noget helt naturligt

Når vi slår græs er det kun fordi det er nødvendigt - vi foretrækker en legeplads der afspejler naturen omkring os og vi har både bakker og skrænter med høj bevoksning. Vi har fra tid til anden træer der ligger ned, (de er fældet) som et legeredskab der er fantastisk til at klatre på og udvikle det motoriske på.

 

Vi tager på ture og samler skrald ind i stor stil - det er en meget yndet aktivitet.

Vi har ofte børn på tur og dette meget gerne ud i naturen. Vi bruger skoven samt byg og leg som et sted vi ofte besøger.

 

Blå futter og engangsemballage bruger vi kun i meget begrænset omfang. Og andet emballage bruger vi meget gerne når vi fremstiller billeder og andet kunst.

Lokal handleplan - ’Vores Vilde Klimavej’ – Trip Trap Træsko

 • Beskrivelse af status – Hvad gør vi allerede? Hvad kan vi blive bedre til?

  Mad: Vi har ifølge fødevarestyrelsens anbefalinger, skåret ned i mængden af kød der serveres for børnene. Afskåret pålæg er skåret helt væk. En del af kødet er erstattet med linser og bælgfrugter. Vi laver mad efter det aktuelle daglige fremmøde af børn, så vi minimere madspild. Vi handler økologisk eller lokalt.

   

  Læringsmiljøer: Vi taler med børnene om ikke at smide affald i naturen og hvorfor, og samle det op hvis vi møder det på vores vej. Vi taler med børnene om, hvorfor vi skal passe på naturen. Vi bruger naturen og legepladserne som læringsmiljø i sig selv, men trækker også naturen med ind i øvrige projekter. Fx kastanjer, grene og blade, der bidrager til læring i projekter om naturen, eller øvrige projekter eller temaer. Vi laver læringsforløb hvor vi genbruger ting børnene ofte ser bliver smidt ud, fx toiletruller, marmeladeglas og lignende, som bruges i kreative projekter.

   

  Legepladserne og naturen: Vi slår kun græs der hvor det er nødvendigt, vi prioriterer en naturlig legeplads, dvs. der er områder der står vildt, hvor insekterne kan leve. Vi bruger naturen på legepladserne som legeredskaber, dvs. væltede træer bruges som klatretræer/motorikbane eller der bygges hule af dem.

   

  Plastik og engangsemballage: Blå futter og engangsemballage bruges kun i begrænset omfang. Vi laver fx muleposer i gaver til børnene, så de har et alternativ til plastikposer.

 • Mål for arbejdet med klimahandleplanen – 2021

  Læringsforløb:

  • At vi inddrager klima, bæredygtighed og biodiversitet i vores daglige arbejde med børnene, herunder planlagte og spontane aktiviteter.
  • At vi taler med børnene om klima og bæredygtighed, og  hvorfor vi skal passe på vores natur, som en naturlig del af børnenes udvikling og dannelse.

   

  Klimahave:

  • At tilpasse vores legepladser, så der er plads til børnenes udfoldelse og behov for bevægelse, idræt, motorik, fantasi, osv, men samtidig er plads til insekter og små urtehaver, højbede eller potter, hvor børnene kan være med til at plante og så, for at børnene lærer noget om hvor maden kommer fra og får erfaringer med ”fra jord til bord”.

   

  Andet:

  • At børn og voksne bliver gode til at sortere affald At børn og voksne bliver gode til at tænke på klimaet i mange situationer, fx slukker lyset efter sig, bruger så lidt toiletpapir, håndklædepapir og tegnepapir (kan det have en anden størrelse end A4?) som muligt.

   

 • Tiltag Handlinger og indsatser

  Læringsforløb:

  • At personalet laver forløb med fokus på klima, bæredygtighed og biodiversitet.
  • At personalet inddrager forældrene i deres projekter, så de kan støtte op derhjemme.
  • Vi laver en temauge om klima og bæredygtighed i foråret 2022 (maj), med fokus på klima, bæredygtighed og FN’s 17 verdensmål.
  • Vi snakker med børnene om klima og at vi skal passe på naturen, og hvorfor.
  • Vi snakker med børnene om mængden af toiletpapir, håndklædeark og tegnepapir de bruger.

   

  Klimahave:

  • Vi har ”vilde” områder på vores legepladser hvor der ikke klippes græs, så der også er plads til insekterne.
  • At  etablere urtehave, højbede eller potter, hvor der kan sås grøntsager, børnene lærer at luge ukrudt, og vente på at grøntsagerne er store nok til at blive brugt.
  • At snakke med børnene ved måltiderne om, hvor maden kommer fra, men også i planlagte og spontane aktiviteter.

   

  Andet:

  • Muligheder til at sortere i flere fraktioner.
  • Flere affaldsposer på stuerne, så børnene kan lære at affaldssortere.
  • Slukke lyset når man forlader et rum.
  • Tale med børnene om, hvor mange stykker papir de bruger når de tørrer deres fingre.

   

 • Tegn Hvordan ser vi, at vi er på vej mod målet?

  Læringsforløb:

  • Børn der taler om at passe på naturen.
  • Børn der viser interesse for naturen, både på legepladsen og på ture ud af huset.
  • Personale der taler med børnene om klima og bæredygtighed med udgangspunkt i det enkelte barns udvikling og formåen.

   

  Klimahave:

  • At børnene taler om hvor maden kommer fra.
  • Børn der deltager i arbejdet med urtehaverne.
  • Børn der interesserer sig for og italesætter hvilke dyr der bor på vores legepladser.

   

  Andet:

  • At børn og voksne sorterer affald i de rette fraktioner.
  • At børnene taler om hvilken fraktion noget bestemt affald skal i.
  • At børnene taler om hvor mange stykker papir man skal bruge til at tørre sine hænder.
 • Evaluering -på institutionsniveau

  Evalueres inden sommerferien 2022