Forældrebestyrelsen

Hvorfor en forældrebestyrelse?

Bestyrelsen er forældrenes direkte mulighed for at få indflydelse på deres børns institution

Sammen med kommunen og lederen af institutionen udgør bestyrelsen den helhed, der træffer beslutninger for institutionen. I bestyrelsen har forældrene flertal.
Formålet med bestyrelsen er at sikre forældrene indflydelse på de overordnede principper for institutionens arbejde, samt at bidrage til det bedst mulige samarbejde mellem forældre og personale.

Hvem sidder i bestyrelsen:
5 forældre, valgt på et forældremøde for en 2-årig periode
2 forældresuppleanter valgt for 1 år ad gangen,
1 medarbejderrepræsentant
1 medarbejdersuppleant
lederen af institutionen
Forældrerepræsentanterne og suppleanterne vælges på et forældremøde, der som regel afholdes hvert år i oktober.
I Trip Trap Træsko har vi valgt, at både de faste repræsentanter og suppleanterne deltager i bestyrelsesmøderne. Der holdes 4 møder om året.

Hvad er bestyrelsens opgaver?
Forældrebestyrelsen skal sikre forældrene indflydelse, dvs. handle på vegne af alle forældre i institutionen. Det er derfor vigtigt, at forældrene også bruger bestyrelsen til at tage fat i spørgsmål, der kan have betydning for børnenes dagligdag. Bestyrelsen holder forældrene orienteret om sit arbejde gennem referater fra møderne i bestyrelsen og på forældremøder.

Forældrebestyrelsen har indflydelse på følgende områder:

 • Principper for institutionens arbejde
 • Principper for anvendelsen af budgettet
 • Ret til at indstille til kommunen ved ansættelse af fast personale i institutionen
 • Virksomhedsplanen/evaluering af læreplaner
 • Desuden kan bestyrelsen udtale sig om spørgsmål, som Byrådet lægger ud til diskussion.

Eksempler på bestyrelsens arbejde:

 • Deltagelse ved ansættelsessamtaler af fast personale
 • Afholdelse af arbejdslørdag for at udskifte sand og få ryddet op på legepladsen
 • Afholdelse af julearrangement
 • Deltagelse ved samtlige ansættelsessamtaler af fast personale

 

Brug os!

Forældrene kan for eksempel bruge repræsentanterne i bestyrelsen til følgende:

 • At give gode idéer eller ønsker videre til bestyrelsens videre arbejde
 • At få uddybet beslutninger, som bestyrelsen har taget
 • At tage problemer eller principielle spørgsmål op til debat mellem personalet og de øvrige
  forældre.