Foto-etiske regler

Her kan du læse om vores politik for brug af fotos

For valg og brug af foto på hjemmesiden vurderer vi hvert foto ud fra følgende etiske retningslinjer og kriterier:

  • Fotoet skal vise noget om institutionen og/eller den pædagogiske aktivitet.
  • Fotoet må ikke kunne opfattes ydmygende/krænkende på barnet eller dets pårørende.
  • Fotoet må ikke kunne skade barnet nu eller på længere sigt.
  • Der skal tages hensyn til religion og kultur.
  • Forældremyndighedsindehaveren skal give skriftlig tilladelse til at der må bruges billeder med deres børn på. Dette foregår i AULA.
  • Tilladelsen kan til enhver tid skriftligt trækkes tilbage, hvis barnet eller den pårørende ønsker det, skal fotoet fjernes omgående.
  • De fotos der bliver anvendt på hjemmesiden bliver ikke brugt i andre sammenhænge, og i så fald kun med særskilt skriftlig tilladelse.

Brug af foto og video:

Vi har klare regler for brug at det i institutionen. Hvis du tager billeder til eks. ved dit barns fødselsdag, hvor der er andre børn på, er det vigtig at I ikke bruger disse billeder (på diverse medier, eks. facebook) uden forældrenes tilladelse.