Børn der bider, slår og skubber

Børn i vuggestuealderen er styret af deres umiddelbare impulser, og kan ikke udtrykke sig via det talte sprog endnu, og derfor er der mange børn der kommer til at slå, rive eller bide andre børn de fx gerne vil lege med

Børns adfærd

Vi øver børnene i at sige stop eller fortælle hvad de gerne vil have, efterhånden som de får mere og mere sprog. Børn i vuggestuealderen har endnu ikke udviklet empati, og har derfor ikke forståelse for, at det gør ondt på det andet barn hvis det bliver slået eller bidt.

At et barn slår, skubber eller bider er ikke en acceptabel adfærd, og vi gør hvad vi kan for at undgå det. Vi snakker meget med børnene om, hvordan de skal opføre sig over for hinanden, hvordan de kan hjælpe hinanden og være gode venner.

Den voksnes rolle:

I Trip Trap Træsko er vi meget opmærksomme på, at børnene lærer de sociale spilleregler, dvs. hvordan kontakter børnene hinanden når de gerne vil lege, hvordan reagerer børnene når de er i konflikt med et andet barn, fx hvis de gerne vil have det samme legetøj.
Personalet er opmærksomme på, at dele sig i små grupper så ofte som muligt, da det giver nærvær og ro.
Vi sætter ord på børnenes følelser i mange situationer i løbet af dagen, så de mange gange hører at "se hun slog sig, det gjorde ondt, jeg trøster hende" eller "jeg kan se du bliver ked af at han tog dit legetøj, jeg hjælper dig med at sige at du ikke vil have det". Herved anerkender vi barnet og dets følelser, og barnet lærer gradvist selv at kunne sætte ord på dets følelser.

Handleplan for barnet der er blevet bidt, slået, skubbet:

Vi snakker med og trøster barnet, og lægger en kold klud på det berørte område ved behov. Herved føler barnet sig mødt i sin smerte og guider barnet tilbage i leg. Vi snakker med barnet om at det skal sige stop til det andet barn, og at det ikke var okay at det andet barn slog, skubbede eller bed.

Handleplan for barnet der har bidt, slået, skubbet:

Vi fortæller barnet at vi ikke vil have at det bider, at det gør ondt på barnet der er blevet bidt. Vi har også meget fokus på, at fortælle barnet hvad det kan gøre i stedet for, fx "jeg vil ikke have du bider, se det gør ondt på det andet barn. Hvis du gerne vil lege med ham kan du spørge om du må være med". Selvfølgelig tilpasset barnets alder. Kan barnet ikke selv udtrykke sig, hjælper og guider den voksne så barnet igen kommer i leg.
Vi observerer på barnet hvis det gentagne gange slår, bider eller skubber, for at finde ud af hvad årsagen kan være. Derved kan vi også ændre i omgivelserne eller strukturere os anderledes hvis nødvendigt. Sommetider er der en årsag, andre gange er det rent impulsivt at barnet slår, bider eller skubber.

Forældresamarbejde:

Vi har et tæt samarbejde med forældrene til barnet der gentagne gange slår, river eller bider. Sammen forsøger vi at finde en årsag til hvorfor barnet reagerer som det gør. Er der ting derhjemme der gør barnet frustreret, fx en presset periode, en nyankommet lillebror eller travlhed om morgenen når man skal ud af døren. Det kan også være ting der foregår i vuggestuen. Her ser vi på i hvilke situationer barnet bider eller slår, er der et mønster kan vi forebygge og ændre i strukturen eller omgivelserne omkring barnet.
Vi samarbejder også tæt med forældrene til det barn der er blevet bidt eller slået. Vi fortæller om episoden, og hvordan vi takler situationen, og hvordan vi generelt arbejder med børnenes sociale kompetencer. Vi nævner ikke navnet på det barn der har bidt.