Børnesyn i Trip Trap Træsko

I Trip Trap Træsko er det at være barn en værdi i sig selv

Vi møder det enkelte barn der hvor det er i sin udvikling, da vores børn er forskellige og vi ved, at de udvikler sig i deres eget tempo

Vores fokus i samspillet med børnene er at stimulere og udfordre dem for at understøtte deres trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Vi skaber trygge rammer og læringsmiljøer, hvor vores børn oplever nærvær, omsorg og anerkendende voksne.

Vi har fokus på, at vores børn udvikler sociale kompetencer og empati for andre mennesker.
Vi er opmærksomme på, hvordan vores børn agerer i samspillet med hinanden, og optaget af hvordan de indgår i forskellige børnefællesskaber.

Vores Børns perspektiver er et væsentligt element i vores planlagte aktiviteter, spontane situationer samt i leg og hverdagsrutiner.

Vi er opmærksomme på, at vores børn føler sig set og forstået, og at de alle oplever, at deres holdninger inddrages.

Med udgangspunkt i vores børns lege og nysgerrige tilgange, tager det pædagogiske personale i Trip Trap Træsko ansvaret for at rammesætte hverdagen.