Børns seksualitet

Trip Trap Træsko har følgende grundregler for leg mellem børnene:

  • Alle i legen skal synes det er sjovt og deltager frivilligt
  • Børnene skal respektere, når der bliver sagt ”stop” og ”nej” i legen
  • De voksne er opmærksomme på ligeværdighed i legen.
  • Vi leger med bukserne på.

Børns seksuelle lege har ikke noget med voksen seksualitet at gøre. Små børns seksualitet adskiller sig generelt fra voksnes ved at være ubevidst. For børnene er det blot spændende og lidt forbudt at udforske hinandens kroppe, og derfor gemmer de sig ofte, når de leger disse lege. De forstår ikke voksnes følelser herom – for dem er det en sanseoplevelse som så meget andet.

I institutionen oplever vi af og til, at børnene leger seksuelle lege. Legene foregår som regel i det skjulte, hvor børnene udforsker deres egen og hinandens kroppe sammen med jævnaldrende for lukkede døre eller længst væk på legepladsen.
De seksuelle lege, doktorlege, numselege eller hvad vi nu kalder det, er en naturlig del af børnenes udvikling. Børnene lærer om deres egen og andres seksualitet gennem disse lege og udvikler en fornemmelse for deres egne og andres grænser, som er vigtige senere i livet.

Det er vigtigt, at børnene ikke gøres flove eller skamfulde, når de overraskes i deres seksuelle lege. Derfor skal vi voksne reagere naturligt og blot bede børnene finde på en anden lege og tage deres tøj på igen. Derefter kan vi tage en snak med børnene om, hvad det er for en leg, de leger, og forklare dem, at det er naturlige lege, hvor det er vigtigt ikke at overskride hinandens grænser.

Vi fortæller også børnene, at det er forbudt at putte ting ind i hinandens kønsåbninger, fordi man kan komme til at skade hinanden. Kønsorganer og numser tilhører ”den private sfære”, og derfor lærer vi børnene, at de skal beholde deres tøj på i institutionen.

Vi ønsker en tæt dialog med forældrene omkring børnenes hverdag i institutionen. Det gælder også i forhold til børnenes seksualitet. Vi informerer derfor forældrene, når vi har oplevet, at deres barn har deltaget i og/eller fortalt om der forekommer seksuelle lege i institutionen. Forældrene er velkomne til at kontakte personalet, hvis de har en undren eller utryghed omkring børnenes adfærd.