Inklusion

Mennesket er et socialt væsen, der udvikler sig i samspil med andre

Derfor skal alle børn og unge opleve at være i fællesskaber. Vi ser mangfoldighed som en styrke, og vi lærer børn og unge at anerkende og rumme forskellighed.

Vi vil:

 • Skabe rammer for fællesskaber - for udvikling foregår i samspil.
 • Skubbe til grænserne for fællesskabet - for vi vil inklusion.
 • Give plads til at være sig selv- i fællesskabet.
 • Lade børn og unge tage ansvar for hinanden - alle skal have en ven.


Sådan forstår vi inklusion i Vejle kommune.

På børne- og unge området definerer vi inklusion som deltagelse i fællesskaber, som giver det enkelte barn/unge værdi socialt, personligt og fagligt.
Det er vores holdning at alle børn og unge har ret til at deltage i fællesskaber

Inklusion: Hvad betyder det i Trip Trap Træsko.

I Trip Trap Træsko handler inklusion om gensidig omsorg og ansvar for børn, forældre og medarbejdere.

Børn, forældre og medarbejdere taler pænt om og til hinanden.

 • Alle voksne er rollemodeller.
 • Vi taler respektfuld til og om hinanden.
 • Vi går i dialog med hinanden, hvis der er noget som undrer os.

Alle børn, forældre og medarbejdere er betydningsfulde for fællesskabet.

 • Vi siger godmorgen og farvel til hinanden.
 • Vi respekterer hinanden.
 • Vi samarbejder med hinanden.

Vi har alle et ansvar for fællesskabet, både børn, forældre og medarbejdere.

 • Alle er med til at gøre hinanden til en del af fællesskabet.
 • Forældre som engagerer sig i deres barns hverdag.

Hos os er forskellighed en ressource.

 • Børn, forældre og medarbejdere respekterer hinanden, og deres forskellighed. Vi kan lære af hinanden.
 • Børn, forældre og medarbejdere bruger vores forskelligheder på at hjælpe hinanden til en bedre dag.

Alle børn skal have venner.

 • Forældre og personale styrker og støtter op om børnenes venskaber, og hjælper børnene med at danne nye venskaber.
 • Vi opfordrer til legeaftaler, og personalet hjælper gerne.
 • Vi har alle et ansvar.