Kerneopgaven i Trip Trap Træsko

Her kan du læse mere om hvad vi lægger vægt på i Trip Trap Træsko

 • Vi er omsorgsfulde, nærværende, anerkendende og tydelige voksne, som tager udgangspunkt i det enkelte barn.
 • Vi ser både forældre og børn som betydningsfulde medspillere i de tilrettelagte pædagogiske læringsmiljøer og børnenes generelle udvikling.
 • Vi er optaget af at skabe inkluderende lege- og læringsmiljøer både ude og inde.
 • Vi prioriterer stærke sproglige miljøer, da vi tænker sprog som en forudsætning for læring, udvikling, trivsel og dannelse.
 • Vi har fokus på, at skabe trygge overgange i børnenes hverdag.
 • Vi er optaget af at alle børn er i trivsel, og vi tilstræber lige deltagelsesmuligheder i meningsfulde fællesskaber.
 • Vi har fokus på tidlig indsats og særlig støtte til børn i udsatte positioner.
 • Gennem pædagogiske aktiviteter, legen og hverdagens rutiner arbejder vi målrettet med børnenes udvikling af selvværd, relationskompetence, robusthed, selvhjulpenhed, selvkontrol, kropsbevidsthed og sociale kompetencer.
 • De pædagogiske aktiviteter tilrettelægges med henblik på, at styrke barnets fantasi, nysgerrighed og refleksionsevne.
 • I vores evaluering af den pædagogiske praksis, er vi optaget af processen og barnets deltagelse/udvikling.
 • Gennem nære relationer bestræber vi os på, at børn og forældre skal føle sig omgivet af omsorgsfulde, nærværende og interesserede voksne, som handler i ansvarlighed.
 • Vi prioriterer høj faglighed og tilgodeser nærhedsprincippet med en forståelse af, at hvert enkelt barn er en unik skabning, som skal imødekommes og udfordres på hver deres måde.
 • Vi understøtter det gode børneliv hvor der er plads, tid og ro til at være barn, derfor prioriterer vi nærværende relationer i leg og hverdagssituationer højt.

Vi har særligt fokus på:

  • At være nærværende og omsorgsfulde voksne
  • At lave inkluderende læringsmiljøer, der tager udgangspunkt i den aktuelle børnegruppe
  • At lave læringsmiljøer der fremmer børnenes dannelse og udvikling