Trip Trap Træsko

Trip Trap Træsko er en aldersintegreret daginstitution, bestående af 3 huse. Lillebjørn (0-4 år) og Storebjørn (3-6 år) er beliggende på Nørremarken, og Skovhulen (0-6 år) er beliggende i Vejle midtby ved sygehuset.

Visioner:

Hos os er omsorg, anerkendelse og nærvær for barnet væsentlige værdier. Vi tilbyder lege- og læringsmiljøer, som tilgodeser børnenes læring, udvikling, dannelse og trivsel i forudsigelige rammer, således I som forældre føler tryghed ved at overlade jeres barn til os.

Vi ser jer forældre som yderst betydningsfulde i samarbejdet om børnenes udvikling. Ligeledes er vi meget optaget af, at inddrage børnenes perspektiver i vores tilrettelæggelse af de pædagogiske aktiviteter.

Stemningen i vores huse skal være præget at varme, glæde og hjertelighed, og vi tilstræber at leve op til dette gennem nærværende og engagerede voksne. Det er vigtigt for os, at alle børn og voksne føler sig set, hørt og velkomne.

Børnene spejler sig i de voksne, så derfor viser vi voksne respekt for jeres barn, og lægger stor vægt på at benævne følelser og initiativer. Det er vigtigt, at det vi siger, også er det vi gør.

Vi tager udgangspunkt i det enkelte barn, men er ligeledes meget fokuseret på at tilbyde meningsfulde fællesskaber for børnene. 

 

Skovhulen, Lille Grundet Hulvej 8 - Beliggende i Vejle Midtby.
I dette hus har vi børn i alderen 0-6 år. Samt en minigruppe (Miniskov).
Hvis du bor i Vejle Midtby, vil du få tilbudt en plads til dit barn hos os i Skovhulen.

Lillebjørn, Moldevej 81 - Beliggende på Nørremarken
I dette hus har vi børn i alderen 0-4 år.

Storebjørn, Grundet Bygade 15A - Beliggende på Nørremarken
I dette hus har vi børn i alderen 3-6 år. Samt en minigruppe (Brumbasserne)

De tre huse har et tæt samarbejde, og vi har alle fælles retningslinjer og politikker.

I Trip Trap Træsko arbejder vi med afsæt i den styrkede læreplan og de 6 læreplanstemaer.

Vi tilbyder lege- og læringsmiljøer, som tilgodeser børnenes læring og udvikling. Vi tror på, at udvikling sker i relationer. Vores børn lærer hver dag en masse via legen, de pædagogiske aktiviteter og hverdagens rutiner.

Læs mere om pædagogiske læreplaner her på hjemmesiden.

I Trip Trap Træsko har vi klare aftaler i forhold til den gode overgang mellem:

Hjemmet og Trip Trap Træsko
Fra Lillebjørn til Storebjørn
Fra Trip Trap Træsko til andet dagtilbud
Fra Trip Trap Træsko til skole

Læs mere om gode overgange og andet på hjemmesiden.