Trip Trap Træsko

Trip Trap Træsko er en aldersintegreret daginstitution, bestående af 3 huse. Lillebjørn (0-4 år) og Storebjørn (4-6 år) er beliggende på Nørremarken, og Skovhulen (0-6 år) er beliggende i Vejle midtby ved sygehuset.

Visioner:

Hos os er omsorgen for barnet den væsentlige værdi. Vi drager omsorg for børnenes udvikling i forudsigelige rammer, således I som forældre føler tryghed ved at overlade jeres barn til os.

Stemningen i vores huse skal være præget at varme, glæde og hjertelighed, og vi tilstræber at leve op til dette gennem nærværende og engagerede voksne. Det er vigtigt for os, at alle børn og voksne føler sig sete, hørte og velkomne.

Børnene spejler sig i de voksne, så derfor viser vi voksne respekt for jeres barn, og lægger stor vægt på at benævne følelser og initiativer. Det er vigtigt, at det vi siger, også er det vi gør.

Hos os har alle ret til at indgå i fællesskaber på tværs af alder og forudsætninger.

Vi samarbejder på tværs, og vi vægter fællesskabet højt, men altid med udgangspunkt i det enkelte barn. ligeledes vægter vi et godt og tæt forældresamarbejde.

 

Skovhulen, Lille Grundet Hulvej 8 - Beliggende i Vejle Midtby.
I dette hus har vi børn i alderen 0-6 år.
Fra 15/8 2018 vil der også have en minigruppe i Skovhulen.
Hvis du bor i Vejle Midtby, vil du få tilbudt en plads til dit barn hos os i Skovhulen.

Lillebjørn, Moldevej 81 - Beliggende på Nørremarken
I dette hus har vi børn i alderen 0-4 år.

Storebjørn, Grundet Bygade 15A - Beliggende på Nørremarken
I dette hus har vi børn i alderen 4-6 år. Samt en minigruppe (Brumbasserne)

De tre huse har et tæt samarbejde, og vi har alle fælles retningslinjer og politikker.

I Trip Trap Træsko har vi altid lærerplanerne, som består af seks temaer, i fokus.

Læs mere om pædagogiske læreplaner her på hjemmesiden.

I Trip Trap Træsko har vi klare aftaler i forhold til den gode overgang mellem:

Hjemmet og Trip Trap Træsko
Fra Lillebjørn til Storebjørn
Fra Trip Trap Træsko til andet dagtilbud
Fra Trip Trap Træsko til skole

Læs mere om gode overgange og andet på hjemmesiden.