Miniskoven - Minigruppe i Skovhulen

Miniskoven - Et tilbud til børn med særlige behov.

I Trip Trap Træsko har vi to minigrupper, kaldet Brumbasserne og Miniskov.
Miniskov er normeret til 8 børn i alderen 3- 6 år.
Miniskov er en børnehavegruppe hvor børnene har brug for særlig vejledning og hjælp.

Børnene har brug for at indgå i mindre sammenhænge med støtte og vejledning.
Udfordringerne kan være mange og forskelligartede f.eks. Struktur og forudsigelighed, hjælp og støtte til at indgå i sociale relationer.

Derfor er nøgleordene Tid og at være til stede.
Normeringen ved Miniskov er højere end i børnehaven, der er tilknyttet 2 pædagoger og 1 medhjælper til gruppen, dette giver mulighed for en optimal støtte til det enkelte barn, samt skabe tryghed i en kendt og overskuelig hverdag med struktur.

Børnene er visiteret til minigruppen via Vejle kommune/ Tværfagligt center. Du kan læse mere her

Vi har et tæt samarbejde med forældrene omkring barnet, så vi i fællesskab kan give mulighed for en optimeret udvikling for barnet.

I tråd med Vejle kommunes Børne- unge politik arbejder vi med inklusion.
Hos os har alle ret til at indgå i fællesskaber på tværs af alder og forudsætninger.
Det kan være inklusion i den lille gruppe eller inklusion i den store gruppe.
Det vurderes nøje i forhold til det enkelte barn, hvorvidt barnet er udviklingsmæssigt/ følelsesmæssigt parat, til den udfordring en inklusion vil være.
Miniskov indgår i fællesskaber og projekter på tværs i huset, det være sig traditioner, fællessamlinger, at deltage i børnehavens hverdag, emneuger osv.

Ligeledes indgår børnehavebørnene i lege og aktiviteter ved Brumbasserne, i det omfang gruppen er parat til det.

Vi samarbejder med Tværfagligt center (TCBU), i form af deltagelse i statusmøder, supervision, hjælp, råd og vejledning i forhold til barnets udfordringer/ vanskeligheder.

Vedr. Inklusion kan I læse mere i vores inklusionspolitik