Gode overgange

Overgange er en naturlig del i livet. Der er små og store overgange, og jo bedre samarbejde mellem de voksne, desto bedre overgang for barnet. Der eksisterer et direkte forhold mellem kvaliteten af de voksnes samarbejde og barnets lyst og evne til at erobre ’det nye’:

Fra hjemmet til Trip Trap Træsko
Når barnet skal starte i Trip Trap Træsko, uanset om det er i Lillebjørn, Storebjørn, Skovhulen, eller en af vore minigrupper, vægter vi den første samtale med forældrene højt. Ved denne samtale har vi mulighed for at få relevant viden om barnet, og forældrene kan fortælle om hvordan barnet trøstes, søvn, kost, osv.
Dialogen med alle forældre skal være præget af gensidig åbenhed, rummelighed og tolerance.
Vores vigtigste arbejdspunkter i samarbejdet er, børnenes trivsel, udvikling, læring og dannelse.


Fra vuggestue til børnehave.
Når et barn rykker fra vuggestue til børnehave, starter overgangen med at en gruppe børn løbende besøger børnehaven. Dette for at hjælpe barnet til at lære det nye at kende.
Vi gør os umage for at ingen børn skal rykke alene, men så vidt muligt altid rykker en lille gruppe sammen.
Inden opstarten i børnehave mødes forældre, pædagogen fra vuggestuen og den nye pædagog fra børnehaven til en overgangssamtale.


Fra Trip Trap Træsko til skole.
Vi samarbejder med distriktsskolerne, som er NOVAskolen og Vejle Midtbyskole samarbejdet er formaliseret og består af samarbejdsaftaler, samarbejdsmøder og overleveringsmøder.
Vi har årshjul for samarbejdet, med f.eks. besøgsdag på skolen, fælles aktivitetsdag, besøg på skolens bibliotek hver 14. dag. Børnene kommer på ”genbesøg” i børnehaven i efteråret.
Der ligger på vores hjemmeside samarbejdsaftale med skolerne.
Vi samarbejder desuden med privatskolerne og de øvrige skoler som ”vores” børn skal starte på.

Fra andre dagtilbud og til Trip Trap Træsko.
Når et barn flytter fra et andet dagtilbud til Trip Trap Træsko, det kan være fra dagpleje eller anden institution, kommer barnet oftest på besøg med en medarbejder og en gruppe børn inden opstart. Vi værtsætter dette besøg højt. Ligeledes har vi også samtale med forældrene.

Fra Trip Trap Træsko til et andet dagtilbud.
Hvis et barn skal flytte til en anden daginstitution, aftaler vi med den pågældende forældre hvordan det skal foregå. Vi laver dialogprofil som enten afleveres mundtlig, sendes eller gives til forældrene.

Vi har lavet samarbejdsaftaler mellem:

Skovhulen - de øvrige MIDTBY institutioner - MIDTBYskolen

Storebjørn - Galaksen - NOVAskolen