Den Styrkede Pædagogiske læreplan

Vores pædagogiske læreplan afspejler dagtilbudsloven samt Vejle Kommunes dagtilbuds prioriterede indsatser. Klik på dokumenter for at læse mere om vores fokus og arbejde der har til formål at styrke børnenes trivsel, udvikling, dannelse og læring.