Medicingivning

Vi accepterer vi at give medicin til børnene.

 

Ved kroniske sygdomme og lidelser: Forældrene skal udfylde en formular vedr. medicingivning (den fås hos medarbejderne). Herpå skal stå medicintype, dosis m.m. Medicinen skal være lægeordineret, og der skal være tydelig information om medicinen. Instruktion og vejledning af medarbejderne er forældrenes ansvar.

 

Ved andre sygdomme og lidelser end kroniske: (f.eks. infektioner, øjenbetændelse eller andet).

Vi vil i de enkelte tilfælde vurdere, om vi finder det hensigtsmæssigt, at vi i institutionen giver medicinen. Der skal udfyldes medicin-formular.

 

Ved behov for febernedsættende og smertestillende:

Disse præparater giver vi kun, hvis de indgår i lægeordineret behandling i forbindelse med kroniske sygdomme (f.eks. børnegigt). Også her skal udfyldes medicin-formular.

Hvis et barn har akut behov for smertestillende / febernedsættende fra morgenstunden derhjemme, anbefaler vi, at barnet ikke kommer i institution den / de pågældende dage. Temperaturen stiger som regel i løbet af dagen, og vi vil derfor ringe til jer forældre med henblik på at hente barnet hjem.

 

Medicin skal opbevares i aflåst skab!!