Sådan har vi AKT i Trip Trap Træsko

I Trip Trap Træsko har vi ansat en AKT Pædagog (Adfærd Kontakt Trivsel) på 25 timer/Ugentlig

 • Er en fast formiddag i Lillebjørn, i Storebjørn, og i Skovhulen.

         Her kan opgaven være:  - Sparring til kollegaer på pædagogisk praksis
                                                 - Observationer af børn/gruppen
                                                - Tovholder og procesansvarlig. 
                                                 - Deltage i dagligdagen, lære børnene at kende.

 

 • Tovholder og kontaktperson til TCBU
  Ansvarlig for konsultationer, og for overholdelse af deadline.


 • Deltager i forældresamtaler ved behov, eller ønske fra kollega
  Altid involveret i forhold til underretninger og samarbejde med familieafdelingen.

 • Hvis en pædagog ønsker et samarbejde med AKT i forhold til et enkelt barn eller gruppen, er det vigtigt at pædagogen har gjort sig nogle pædagogiske overvejelser. Derfor skal der udfyldes hypoteseskema.

   

 • Hypotese skema udfyldes af pædagogen i dennes ”Tid til andet arbejde”. Derefter afleveres skemaet til AKT, som finder ½ time en torsdag formiddag, hvor man sammen kan lave en evt. handleplan eller få sparring.

   

 • En pædagog kan invitere AKT ind til sparring – men AKT kan også invitere sig selv ind til sparring.

   

 • Prioritering af sager, f.eks. til konsultationer/sparring laves af leder og AKT

   

 • Holde sig faglig opdateret, og skal i samarbejde med ledelsen være procesholder på udviklingen af den pædagogiske praksis.

 

 

 

Juni 2018