Mobbepolitik

Hvad er mobning?

"En person er mobbet, når han eller hun gentagne gange og over en vis tid bliver udsat for negative handlinger fra en eller flere personer"

Definition af mobning: Professor i psykologi Dan Olweus.

Forekommer mobning blandt små børn?

Ja det gør det.
Det er ikke så systematisk som hos ældre børn, men det viser sig ved gentagne drillerier, at børnene taler grimt til hinanden, at børn udelukkes af fællesskabet i legen, og for de mindste børns vedkommende at de bider eller slår.

Ingen af disse former for mobning er acceptable.
Idet øjeblik det opdages, handler vi.

Vi taler med børnene om situationen, hvad det gør ved det andet barn, at de skal behandle hinanden ordentligt og tale pænt til hinanden.

Såfremt det er noget der forekommer flere gange bliver forældrene involveret, for på denne måde at gøre dem medansvarlige i at få stoppet mobningen.

Det er også vigtigt, at vi har øje for mobberen. Kan der være en særlig grund til at barnet mobber? Hvis det er tilfældet, er det vigtigt, at vi samarbejder med forældrene omkring dette.