Mad og måltid

Vi tager udgangspunkt i Vejle kommunes sundhedspolitik, som bl.a. siger "sunde kostvaner" skal være en naturlig del af hverdagen. 
Vi har i Trip Trap Træsko 2 køkkener. 1 i Skovhulen og 1 i Storebjørn. Køkkenet i Storebjørn laver også mad til Lillebjørn. 
I køkkener er der ansat uddannet køkkenpersonale, som hver dag laver al vores mad. 
Den ugentlige madplan sikrer at børnene får de vitaminer og fedtstoffer der er vigtige for deres aldersgruppe, vi tager hensyn til børn med evt. fødevareallergi, dette sker i samråd med forældrene. Skal der udelades fødevaregrupper, kan en lægeerklæring blive nødvendig. 
Vi arbejder hen imod at få et økologisk spisemærke. 
Ugens madplan kan altid læses ved daycare tavlen, og bliver lagt i Daycare, så du også hjemme kan se hvad børnene har fået at spise. 
De 2 køkkener er godkendt af fødevarestyrelsen og kontrolrapporten/ smiley hænger i institutionerne og link findes på hjemmesiden. 

Trip Trap Træskos mål: 
• Børnene får nogle sunde kostvaner med i bagagen. 
• Børnene får sund og nærende mad så de trives i nuet. (ud fra fødevarestyrelsens anbefalinger) 
• Vi lægger vægt på at vi om morgenen starter stille og roligt, samt at vi ved alle måltider 
generelt sidder stille og roligt og spiser. 
Delmål: 
Børnene skal have sund og varieret kost, som sikrer en jævn forbrænding dagen igennem, hvilket giver overskud til at deltage i sin egen hverdag og sikre læring. 

Det gør vi ved: 
Morgenmad: Mellem kl. 6:30 og 7:30 tilbydes morgenmad, for de børn der ikke har fået morgenmad hjemmefra. 
Morgenmaden består af: Havregrød, havregryn, tykmælk, rugbrød, mælk, vand, ost/pålæg, frugt eller grønt. 

Frugt kl. 9:00: 
Vi serverer frisk udskåret frugt og et stykke rugbrød. Der serveres vand. 

Frokost kl. ca. 11:00: 
Vuggestuen: 1 fast grøddag, 2 dage med varmt/lunt mad, 2 dage med rugbrød 
Børnehaven: 2 dage med varmt/lunt, 3 dage med rugbrød. 

Eftermiddagsmad kl. ca. 14:00: 
De dage børnene har fået varmt/ lunt mad serveres der rugbrød til eftermiddagsmad. 
De øvrige dage kan det være grovboller/brød, koldskål, yoghurt, havregryn med mælk, frugt og grønt. 

Børn fra andre kulturer: 
Vi respekterer andre religioner/ kulturer, det betyder hos os, at der altid vil være mulighed for en anden ret f.eks. en vegetar ret. 
Vi lægger vægt på, at det grundlæggende er den danske madkultur, bordskik og traditioner vi lærer børnene. 

Beskrivelse af et måltid: 
0-2 år: 
Beskrivelse af måltidet: 
• Børnene vasker hænder med hjælp fra de voksne. 
• Børnene finder deres stol (med billede på) og kravler selv op, hvis barnet kan. 
• En voksen henter rullebordet med mad i køkkenet. Børnene får imens hagesmæk på og trækker sine ærmer op, dem der ikke kan får hjælp. Den voksne der har hentet rullebord præsenterer maden for børnene. 
• De voksne øser mad op og skærer det ud, så det er klar til at spise for barnet. Rugbrød væl-ger og tager barnet selv (dem der kan). 
• De børn der kan, spiser selv, de allermindste øver sig/bliver madet. 
• Børnene får en klud og tørrer hænder og mund, de børn der kan, smider kluden i vasketøjs-kurven på stuen. 
Pædagogiske overvejelser: 
• Håndvask – børnene lærer at vente på tur, selvhjulpenhed, hygiejne. 
• Finde sin stol – motorik, selvhjulpenhed, tryghed for barnet at kende sin plads (egen stol), børnene sidder på enten trip trap stol eller skammel (ift. alder) 
• Præsentation af maden – børnene får forståelse for maden, der bliver sat ord på. De får kendskab til forskellig mad. De fornemmer varm/kold mad? 
• De voksne øser op – pga. hygiejne, tidsrammen 
• Børn spise selv – Omkring 1 års alderen øver barnet at spise og drikke selv (med hjælp). Omkring 1½ års alderen spiser/drikker barnet selv. 
• Klude – selvhjulpenhed, motorik, selvtillid 
• Gennem hele processen sidder de voksne blandt børnene og guider dem. De italesætter og benævner det de og børnene gør. Under måltidet er der små samtaler med børnene, også børnene imellem. 

3-årige (storegruppen): 
Beskrivelse af måltidet: 
• Børnene vasker selv deres hænder og finder det bord de skal sidde ved 
• En voksen henter rullebordet i køkkenet. 
• Der vælges ”dagens hjælper”, som deler tallerkner og bestik ud 
• Når de får rugbrød smører barnet selv og vælger pålæg. Ved varme retter øser børnene, som oftest, selv op
• Børnene drikker vand af glas til frokost, som de selv hælder op fra små kander 
• I slutningen af måltidet læses der historie for børnene 
• Børnene vasker selv deres hænder efter måltidet. Børnene sendes på stuerne med en leg, fx en farveleg, hvor barnet må forlade bordet hvis det fx har blåt på 
Pædagogiske overvejelser: 
• Barnet får lov til at gøre så meget som muligt selv, for at styrke barnets selvhjulpenhed, selvtillid og motorik (de spiser med kniv og gaffel). 
• Sproget har også en central rolle under måltidet, idet børnene taler meget sammen, de får historie og de voksne taler med børnene om, hvad de har lavet denne dag. 

3-6 årige (Storebjørn/Skovhulen): 

Beskrivelse af måltidet: 
• Børnene vasker hænder og finder herefter deres faste plads ved bordet. 
• En voksen henter rullebordet med mad, ude i køkkenet. 
• 1-2børn hjælper med at dække bord, børnene skiftes til at hjælpe med borddækningen. 
• Maden bliver sat på bordet, herefter bliver maden præsenteret. 
• Der bliver sagt værsgo af de børn som har dækket bord, når alle har fået mad på tallerken. 
• Når børnene får rugbrød smører de selv maden. 
• Ved varm mad øser børnene selv op efter deres udvikling. 
• Børnene drikker vand af glas og de hælder det op fra små kander. 
• Om eftermiddagen drikker børnene vand af deres drikkedunke, som de har med hjemme-fra. 
• Børnene hjælper så vidt det er muligt med at tage af bordet efter der er spist. 
• Børnene øver sig i at spise med kniv og gaffel. 
• Alle voksne og børn sidder ved bordet under måltidet. 
• Så vidt det er muligt venter alle voksne og børn, på at hinanden bliver færdige. 
• Frokost måltidet starter med ro, det kan fx være at alle børn og voksne er stille i 5 minutter, eller en voksen læser i en bog. 
• Efter måltidet skal alle børn vaske hænder. 

Pædagogiske overvejelser: 
• Børnene får forståelse af maden. De får kendskab til forskelligt mad, dette med henblik på at fremme/øge deres madmodenhed. 
• Børnene lære at tælle, blive en del af fællesskabet og får kendskab til almen dannelse, dette for at fremme hver enkelt barns selvværd. 
• Børnene har faste pladser ved bordet, dette for at der skabes genkendelighed og tryk-hed, hvor det bliver overskuelig for hvert enkelt barn. Dette er med til at hvert enkelt barn, bliver inkluderet i fællesskabet. 
• Mad ro er med til at skabe ro og fordybelse i måltidet, dette for at der bliver fokuseret på måltidet. 

Fødselsdage: 
Vuggestuen: Vi holder gerne fødselsdag for børnene. Det aftales med personalet, hvordan fødselsdagen fejres. 
Hvis i gerne vil medbringe noget, anbefaler vi, boller, frugt eller flødeis. 
Vi giver ikke børnene slik eller saftevand. 
Børnehaven: 
Fødselsdage kan holdes i børnehaven eller hjemme hos barnet. Hvis der serveres slik til fødselsdagen skal det være en del af arrangementet f.eks. på kagen. Bestyrelsen ønsker, at børnene ikke får udleveret slikposer som skal med hjem. Når fødselsdagen holdes i børnehaven holdes det enten i forbindelse med frugt om formiddagen eller til frokost. 
Bestyrelsen har lavet en A4-side med forslag til fødselsdage, sedlen udleveres af personalet. 

Højtider/ traditioner: 
Vi holder fast i vores traditioner, dette indebærer. 
Jul: 
Pebernødder, æbleskiver evt. havregrynskugler eller lign. 
Fastelavn: 
Vi får fastelavnsboller og tønden indeholder rosiner og for børnehavens vedkommende lidt slik. 
Påske: 
Påskeharen kan komme med et lille påskeæg. 
Videodag: 
Der serveres popcorn. 
Sommer: 
Det hænder vi får en is. 

Børnehaven: 
Børnene har alle en drikkedunk i børnehaven, med vand, så de altid kan slukke tørsten. Drikkedunken må ikke indeholde saft o. lign. Børnene bliver bedt om at hente deres drikkedunk til eftermiddagsmad, på den måde sikrer vi os, at de får vand mindst 2 gange om dagen. 
I sommerperioden er drikkedunkene med på legepladsen. Det er forældrenes ansvar at deres barn har en drikkedunk i børnehaven, samt at den er ren. 


Godkendt på bestyrelsesmøde den 12-11-2018 

Link til Storebjørn her -Smiley/ kontrolrapport
Link til Skovhulen her -Smiley/ kontrolrapport
Link til Lillebjørn her- Smiley / kontrolrapport