Inklusionspolitik

Vejle Kommunes børne-unge politik.

Mennesket er et socialt væsen, der udvikler sig i samspil med andre. Derfor skal alle børn og unge opleve at være i fællesskaber. Vi ser mangfoldighed som en styrke, og vi lærer børn og unge at anerkende og rumme forskellighed.
Vi vil:
• Skabe rammer for fællesskaber - for udvikling foregår i samspil.
• Skubbe til grænserne for fællesskabet - for vi vil inklusion.
• Give plads til at være sig selv- i fællesskabet.
• Lade børn og unge tage ansvar for hinanden - alle skal have en ven.


Sådan forstår vi inklusion i Vejle kommune.

• På børne- og unge området definerer vi inklusion som deltagelse i fællesskaber, som giver det enkelte barn/ unge værdi socialt,    personligt og fagligt.
   Det er vores holdning at alle børn og unge har ret til at deltage i fællesskaberInklusion: Hvad betyder det i Trip Trap Træsko.

I Trip Trap Træsko handler inklusion om gensidig omsorg og ansvar for børn, forældre og medarbejdere.

• Børn, forældre og medarbejdere taler pænt om og til hinanden.
   o Alle voksne er rollemodeller
   o Vi taler respektfuld til og om hinanden.
   o Vi går i dialog med hinanden, hvis der er noget som undrer os.

• Alle børn, forældre og medarbejdere er betydningsfulde for fællesskabet.
   o Vi siger godmorgen og farvel til hinanden.
   o Vi respekterer hinanden
   o Vi samarbejder med hinanden

• Vi har alle et ansvar for fællesskabet, både børn, forældre og medarbejdere.
   o Alle er med til at gøre hinanden til en del af fællesskabet.
   o Forældre som engagerer sig i deres barns hverdag.

• Hos os er forskellighed en ressource.
   o Børn, forældre og medarbejdere respekterer hinanden, og deres forskellighed. Vi kan lære af hinanden.
   o Børn, forældre og medarbejdere bruger vores forskelligheder på at hjælpe hinanden til en bedre dag.

• Alle børn skal have venner.
   o Forældre og personale styrker og støtter op om børnenes venskaber – og hjælper børnene med at danne nye venskaber.
   o Vi opfordrer til legeaftaler, og personalet hjælper gerne.
   o Vi har alle et ansvar