Inklusion

Vejle Kommunes børne-unge politik.

Mennesket er et socialt væsen, der udvikler sig i samspil med andre. Derfor skal alle børn og unge opleve at være i fællesskaber. Vi ser mangfoldighed som en styrke, og vi lærer børn og unge at anerkende og rumme forskellighed.
Vi vil:
• Skabe rammer for fællesskaber - for udvikling foregår i samspil.
• Skubbe til grænserne for fællesskabet - for vi vil inklusion.
• Give plads til at være sig selv- i fællesskabet.
• Lade børn og unge tage ansvar for hinanden - alle skal have en ven.


Sådan forstår vi inklusion i Vejle kommune.

På børne- og unge området definerer vi inklusion som deltagelse i fællesskaber, som giver det enkelte barn/unge værdi socialt, personligt og fagligt.
Det er vores holdning at alle børn og unge har ret til at deltage i fællesskaberInklusion: Hvad betyder det i Trip Trap Træsko.

I Trip Trap Træsko handler inklusion om gensidig omsorg og ansvar for børn, forældre og medarbejdere.

Børn, forældre og medarbejdere taler pænt om og til hinanden.
Alle voksne er rollemodeller
Vi taler respektfuld til og om hinanden.
Vi går i dialog med hinanden, hvis der er noget som undrer os.

Alle børn, forældre og medarbejdere er betydningsfulde for fællesskabet.
Vi siger godmorgen og farvel til hinanden.
Vi respekterer hinanden
Vi samarbejder med hinanden


Vi har alle et ansvar for fællesskabet, både børn, forældre og 
medarbejdere.
Alle er med til at gøre hinanden til en del af fællesskabet.
Forældre som engagerer sig i deres barns hverdag.


Hos os er forskellighed en ressource.
Børn, forældre og medarbejdere respekterer hinanden, og deres forskellighed. Vi kan lære af hinanden.
Børn, forældre og medarbejdere bruger vores forskelligheder på at hjælpe hinanden til en bedre dag. 

Alle børn skal have venner.
Forældre og personale styrker og støtter op om børnenes venskaber, og hjælper børnene med at danne nye venskaber.
Vi opfordrer til legeaftaler, og personalet hjælper gerne.
Vi har alle et ansvar.