Gode overgange

Gode overgange mellem….

Hjemmet og Trip Trap Træsko
Når barnet starter i Trip Trap Træsko, uanset om det er i Lillebjørn, Storebjørn, Brumbasserne, Miniskoven eller i Skovhulen, vægter vi den første samtale med forældrene højt. I Trip Trap Træsko er vi i dialog med alle forældre, og dialogen skal være præget af gensidig åbenhed, rummelighed og tolerance. Vi tilstræber at samarbejde med forældrene omkring barnets udvikling. Vores vigtigste arbejdspunkter er børnenes trivsel og udvikling. Med forældre og medarbejdere som samarbejdspartnere kommer vi længst.


Fra Lillebjørn til Storebjørn.
Når et barn rykker fra Lillebjørn til Storebjørn , starter overgangen med at ”store gruppen” løbende besøger Storebjørn.
Inden opstarten i Storebjørn mødes forældre, pædagog fra Lillebjørn og den nye pædagog fra Storebjørn til en overleveringssamtale.

Læs mere nederst på siden.


Fra andre dagtilbud og til Trip Trap Træsko.
Når et barn flytter fra et andet dagtilbud til Trip Trap Træsko, det kan være fra dagpleje eller anden institution, kommer barnet oftest på besøg med en medarbejder og en gruppe børn inden opstart. Vi værtsætter dette besøg højt.


Fra Trip Trap Træsko til et andet dagtilbud.
Hvis et barn skal flytte til en anden daginstitution, aftaler vi med den pågældende forældre hvordan det skal foregå. Vi laver overleveringspapir til den nye institution, som enten afleveres mundtlig, sendes eller gives til forældrene.Mellem skole og Storebjørn/ Skovhulen.
Vi samarbejder med distriktsskolerne, samarbejdet er formaliseret og består af samarbejdsmøder og overleveringsmøder.
Vi samarbejder desuden med privatskolerne og de øvrige skoler som ”vores” børn skal starte på.

Vi har lavet samarbejdsaftaler mellem:

Skovhulen - de øvrige MIDTBY institutioner - MIDTBYskolen

Storebjørn - Galaksen - NOVAskolen / Storebjørn - Galaksen - LUKASskolen

(se den nederst på siden)