Foto-etiske regler

For valg og brug af foto på hjemmesiden vurderer vi hvert foto ud fra følgende etiske retningslinjer og kriterier:

  • Fotoet skal vise noget om institutionen og/eller den pædagogiske aktivitet.
  • Fotoet må ikke kunne opfattes ydmygende/krænkende på barnet eller dets pårørende.
  • Fotoet må ikke kunne skade barnet nu eller på længere sigt.
  • Der skal tages hensyn til religion og kultur.
  • Forældremyndighedsindehaveren skal give skriftlig tilladelse til at der må bruges billeder med deres børn på. Dette foregår i Daycare.
  • Tilladelsen kan til enhver tid skriftligt trækkes tilbage, hvis barnet eller den pårørende ønsker det, skal fotoet fjernes omgående.
  • De fotos der bliver anvendt på hjemmesiden bliver ikke brugt i andre sammenhænge, og i så fald kun med særskilt skriftlig tilladelse.

 

Brug af foto og video: 

Vi har klare regler for brug at det i institutionen. Hvis du tager billeder til eks. ved dit barns fødselsdag, hvor der er andre børn på, er det vigtig at I ikke bruger disse billeder (på diverse medier, eks. facebook) uden forældrenes tilladelse.