Digitale medier

Vi påvirkes i vores teknologiske samfund overalt af medier. Vi anvender medier til kommunikation, samvær, læring, søgning af viden, udvikling og underholdning.
Børnene påvirkes også af dette og opvokser med medier som en naturlig og integreret del af deres dagligdag. Brugen af medier spiller derfor ind i børnenes generelle udvikling og identitet.

I Trip Trap Træsko forholder vi os til IT/ medier og bruger IPads, fordi det er med til at udvide vores pædagogiske lege- og læringsmiljø. Vi ser det også som et ansvar fra vores side, at følge med i den teknologiske/samfundsmæssige udvikling og give børnene en ballast og nogle kundskaber, på også dette område, med herfra.

Brugen af IPads anser vi som et spændende udviklingsrum, som kan understøtte barnets kreativitet, fantasi, sociale kompetencer og den sproglige udvikling. Vi kan ligeledes give mulighed for, at barnet får kendskab til og bliver trygge ved brugen af IT inden skolestart.

Mål:
- At børnene i Trip Trap træsko får kendskab til og bliver trygge ved brugen af IPads
- At børnene får lov til at lege med IT og finder det sjovt og spændende
- At børnene finder ud af, hvordan en IPad virker og hvad man kan bruge den til,
såvel som vi eksperimenterer med maling, lim, farver, papir, pap osv.
- At børnene udvikler færdigheder i brugen af IPads, der kan støtte dem i deres
udvikling, sprogligt, personligt, socialt (samarbejde) mv.
- At IPads er i brug til formål som: vidensøgning (sammen med børnene i og
udenfor institutionen), til fotografering (til Daycare og til dokumentation) samt til
leg og læring.
- At vi hele tiden bliver klogere på, hvordan vi kan blive bedre til at bruge IPads som
platform til læring og udvikling for børn.

Tiltag:
- At vi i Trip Trap Træsko kun har spil, der er tilpasset børnenes alder og udvikling
(spillene skal udfordre børnene både i det kreative samt i det sociale. Der skal
være spil, der træner bogstaver, tal, begreber, konstruktion, koordination, strategi
mm.)
- At vi har pædagogiske overvejelser omkring det indhold og underholdningsværdi i
de apps, vi vælger.
- At vi i hvert hus har en IT/IPad ansvarlig.
- At vi på hver gruppe/stue har samme programmer og spil (opdelt efter
aldersgruppe)
- Brugen af IPads skal bruges som et pædagogisk redskab og ikke som ekstra
"børnepasser", her er det også vigtig at det ikke er ok at børnene sidder hver dag
med Ipad.
- Der skal være begrænsninger på IPads’ne, så børnene ikke selv kan hente spil og
gå på nettet.
- Der skal altid være en voksen tilstede, når IPads er i brug, så vi kan hjælpe og
holde øje med børnene.

Tegn:
- At vi ser, at børnene udvikler færdigheder indenfor områder som f.eks. det
sproglige, kreative og kognitive
- At børnene er trygge i brugen af IPads
- At børnenes fantasi og kreativitet bliver styrket
- At der forgår vidensdeling mellem barn/barn og barn/voksen
- At vi ser det at integrere IPads i lege- og læring som et godt pædagogisk redskab
- At børnene kobler brugen af IPads sammen med lege og kreative ting i hverdagen
- At børnene er sociale og samarbejder omkring IPads
- At børnene viser ansvar omkring håndteringen af IPads

Evaluering:
- Vi evaluerer løbende i de enkelte huse (hvad fungerer godt?)


Godkendt i Forældrebestyrelsen d. 24. marts 2015