Den styrkede pædagogiske læreplan

Siden 2004 har alle dagtilbud i Danmark skullet arbejde med børns læring med udgangspunkt i en pædagogisk læreplan. Som en del af den pædagogiske læreplan har dagtilbud skullet opstille mål for børns læring inden for seks centralt fastsatte læreplanstemaer. Som led i at styrke kvaliteten i dagtilbud blev det som en del af dagtilbudsaftalen Stærke dagtilbud – alle skal med i fællesskabet fra 2017 aftalt, at der skulle udarbejdes en ny lovgivningsmæssig ramme for arbejdet med den pædagogiske læreplan i dagtilbud. De nye regler om den pædagogiske læreplan blev vedtaget i Folketinget i maj 2018.

Ændringen af dagtilbudsloven tager afsæt i det samlede forslag til en styrket pædagogisk læreplan, som en mastergruppe og seks arbejdsgrupper afleverede i slutningen af 2016. De nye regler ligger således i forlængelse af Master for en styrket pædagogisk læreplan.
Lovændringen omfatter mange nye elementer. Derfor følger det også af de nye regler, at arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan igangsættes ved lovens ikrafttræden den 1. juli 2018, men først skal være fuldt implementeret senest to år efter lovens ikrafttræden. Det vil sige, at kommuner og dagtilbud først er forpligtede til at have implementeret elementerne i den styrkede pædagogiske læreplan den 1. juli 2020.

Ændringerne betyder, at dagtilbud og kommuner skal arbejde med nye elementer. Nogle steder er man allerede godt i gang. Under alle omstændigheder skal der prioriteres i forhold til, hvilke nye processer der igangsættes hvornår, hvordan man vil understøtte en forandring af praksis, mv. Det er en vigtig ledelsesopgave at udvælge, oversætte og sætte en retning for arbejdet med den pædagogiske læreplan.