Skovhulen 0-6 år

Pædagog: Tina Sørensen - 37 timer
Pædagog: Lone Christensen - 30 timer
Pædagog: Ninette Pedersen - 35 timer (Barsel)
Pædagog: Malene Olesen - 35 timer (Barsel)
Pædagog: Allan Sørensen - 35 timer (Barselsvikar)
Pædagog: Tina F. Hansen - 30 timer (Barselsvikar)
Pædagog: Helle Knudsen - 30 timer (Projektstilling)

Pædagogmedhjælper: Helle Sørensen - 37 timer
Pædagogmedhjælper: Anne Margrethe Hansen - 30 timer
Pædagogmedhjælper: Mathilde Henriksen  - 30 timer

Køkken: Lene Vanting - 20 timer

Pedel: Jørgen Ploug - 12 timer, fordelt i alle tre huse