Lillebjørn 0-4 år

Pædagog: Lise Eriksen - 33 timer (Barsel)
Pædagog: Camilla Andersen - 30 timer
Pædagog: Rikke Kring - 36 timer
Pædagog: Betina Pedersen - 30 timer (barselsvikar)
Pædagog: Gitte Junge - 37 timer
Pædagog: Lotte Mikkelsen - 37 timer
Pædagog: Vibe Nicolaisen - 32 timer
Pædagog: Jonna Andreasen - 30 timer
Pædagog: Malene Hougaard - 30 timer
Pædagog: Sabine Poulsen - 30 timer (Vikar)

Medhjælper: Ida Hansson - 30 timer
Medhjælper: Maiken Rix - 30 timer
Medhjælper: Rosa Sarma - 15 timer
Medhjælper: Rikke Pedersen - 30 timer
Medhjælper: Marianne Mikkelsen - 12 timer 
Medhjælper: Lærke Jensen - 30 timer
Studerende: Charlotte Cidlik - 32,5 timer

Køkken: Hyra Jahija - 9 timer

Afdelingsleder: Berit D. Rasmussen - 37 timer

Pedel: Jørgen Ploug - 12 timer, fordelt i alle tre huse