Bestyrelsen

 • Kristin Høj Kjeldsen

  Kristin Høj Kjeldsen

  Formand Mor til Oliver i Storebjørn & Annika i Lillebjørn

  E-mail: kristin.hoej.kjeldsen@gmail.com
  Telefon: 53831002
 • Morten Sejrskilde Pedersen

  Morten Sejrskilde Pedersen

  Næstformand Far til Peter i Skovhulen

  E-mail: morten@sejrskilde.dk
  Telefon: 40516162
 • Eva Aastrup Blaabjerg

  Eva Aastrup Blaabjerg

  Bestyrelsesmedlem Mor til Karl Emil i Storebjørn & August i Lillebjørn

  E-mail: evablaabjerg@hotmail.com
  Telefon: 21474840
 • Lene Neergaard

  Lene Neergaard

  Bestyrelsesmedlem Mor til Lasse i Storebjørn & Jeppe i Lillebjørn

  E-mail: leneneergaard@gmail.com
  Telefon: 61783877
 • Steffen Peter Mackeith Borup Hansen

  Steffen Peter Mackeith Borup Hansen

  Bestyrelsesmedlem Far til Emma i Lillebjørn

  E-mail: steffen.hansen@qwi.dk
 • Christian Ørts Ottosen

  Bestyrelsesmedlem Far til barn i Storebjørn

  E-mail: christianottosen@gmail.com
  Telefon: 60207593
 • Gitte

  Gitte

  Personalerepræsentant

 • Susanne Raffnsøe Dall

  Susanne Raffnsøe Dall

  Ledelsesrepræsentant Institutionsleder

  E-mail: surda@vejle.dk