Bestyrelsen

 • Kristin Høj Kjeldsen

  Kristin Høj Kjeldsen

  Formand Mor til Paulina i Lillebjørn & Annika i Storbjørn

  E-mail: kristin.hoej.kjeldsen@gmail.com
  Telefon: 53831002
 • Morten Sejrskilde Pedersen

  Morten Sejrskilde Pedersen

  Næstformand Far til Peter & Maja i Skovhulen

  E-mail: morten@sejrskilde.dk
  Telefon: 40516162
 • Lene Neergaard

  Lene Neergaard

  Bestyrelsesmedlem Mor til Lasse & Jeppe i Storebjørn

  E-mail: leneneergaard@gmail.com
  Telefon: 61783877
 • Steffen Peter Mackeith Borup Hansen

  Steffen Peter Mackeith Borup Hansen

  Bestyrelsesmedlem Far til Emma i Storebjørn

  E-mail: steffen.hansen@qwi.dk
  Telefon: 31379119
 • Christian Ørts Ottosen

  Bestyrelsesmedlem Far til Johannes i Storebjørn

  E-mail: christianottosen@gmail.com
  Telefon: 60207593
 • Gitte

  Gitte

  Personalerepræsentant Pædagog i Lillebjørn

 • Susanne Raffnsøe Dall

  Susanne Raffnsøe Dall

  Ledelsesrepræsentant Institutionsleder

  E-mail: surda@vejle.dk